Formål

Det er LC Aalborgs væsentligste formål at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker

globalt plan sker det sammen med Lions International, ikke mindst ved at have et stort økonomisk beredskab i Katastrofe- og Hjælpefonden. Med få timers varsel kan fondens midler blive bevilget til at hjælpe hvor som helst på kloden, der måtte opstå behov. Støtten formidles i størst muligt omfang gennem lionsklubber på katastrofestedet, men der arbejdes også ofte tæt sammen med Læger uden Grænser (MSF).

 

regionalt plan støtter klubben i de fleste tilfælde ved at gå med i Lions Danmarks projekter.

 

lokalt plan ydes støtten ved at klubben imødekommer begrundede ansøgninger, som klubben, oftest via præsidenten, modtager fra foreninger eller enkeltpersoner.

 

Af de indsamlede midler anvendes ca. 80 % lokalt, ca. 15 % regionalt og ca. 5 % globalt.

 

Alle de indsamlede midler går ubeskåret til godgørende formål, idet klubbens medlemmer selv afholder de administrative udgifter via deres kontingentbetaling.