Historie

LIONS CLUB AALBORG
PROVINSENS ÆLDSTE

6. februar 1954 - 63 år - 6. februar 2017

For omkring 60 år siden arbejdede nogle dygtige forretningsfolk i Aalborg intensivt med at få samlet så mange kolleger og venner, at de kunne blive nok til at få chartret (stiftet) Danmarks første Lionsklub i provinsen. Lions Club København var allerede blevet chartret i september måned 1950, som datterklub af LC Malmö. Det var daværende redaktionschef Sven Munkebo, Aalborg Stiftstidende, der var primus motor i arbejdet, og han blev naturligvis støttet fra klubben i hovedstaden, ikke mindst af højesteretssagfører Eivind Helsted og civilingeniør Knud Nørgaard. Arbejdet mundede ud i en beslutning om at danne LC Aalborg, og klubben blev chartret den 6. februar.

 

Fra begyndelse kom den til at bestå af 15 medlemmer, nemlig Poul Andersen, Jacob Blegvad, Preben Boëtius, Torben Gorm Bremmer, Niels Erik Christensen, Vagn Larsen, Svend Mejlhede, Sven Munkebo, Harald Ottesen, Axel Pedersen, Tage Rasmussen, Eric Rosthøj, Jens Schrøder, C.E. Skovby og Poul Wendelboe. En af dem, Torben Gorm Bremmer, var faktisk blevet lion inden klubben blev chartret, idet han er optaget i Lions-bevægelsen den 31. december 1953 ifølge de officielle kanaler. Charterbrevet blev overrakt af tidligere omtalte sagfører Helsted, der var præsident i Københavnerklubben. Chartringen betød i øvrigt, at Danmark nu blev betragtet som et ”foreløbigt distrikt” på internationalt plan, og fik nr. 106. I oktober måned samme år blev LC Århus chartret, også med klubben i hovedstaden som moderklub.

 

Stamtræet

Det var tydeligt for alle, at det var nødvendigt med et intensivt udviklingsarbejde (ekstension) for at få lions-tanken udbredt, og derigennem få samlet flest mulige penge ind til værdigt trængende. Dette arbejde blev iværksat, men bar først rigtigt frugt i 1956, hvor der blev chartret hele seks klubber, tre med LC København, to med LC Aalborg og én med LC Århus som moderklub. Og dermed var der så mange stærke kræfter bag lionismen i Danmark, at det gik støt fremad med udviklingen. I tiden op til 1966 stod Aalborg-klubben bag chartringen af otte datterklubber, og da man havde fået skabt nogle ”avlsdygtige” datterklubber, kan ikke mindre end 59 lionsklubber i det nuværende distrikt 106 B og et par stykker i andre distrikter finde deres rod i Lions Club Aalborg.Lions logo - Sort/hvid