Lions Club AALBORG legat for sexmisbrugte  

børn/unge op til 30 år

 

Lions Club Aalborg råder over en mindre formue, som skal uddeles til nordjyske børn, der har været sexmisbrugte, og som op til deres 30. år lider af senfølger deraf.

 

Der kan uddeles støtte efter Lions Club Aalborgs skøn i form af materielle goder til en værdi på op til kr. 5.000. I særlige tilfælde større værdi.

 

Lions Club Aalborg respekterer fuld anonymitet, og har ikke behov for at kende de forurettedes identitet.

 

Kontakt venligst:

 

Lions Club Aalborg, Misbrugsudvalget

v/Udvalgsformand læge Asger Skriver,

Rafns Allé 8, 9000 Aalborg   

 

Mobil 5355 7425, mail: a.skriver@hotmail.com